Den kjekkaste klubben å være med i

AHIL.net

I AHIL fotball har ein lov å drøyme

122611816_1089296424806599_6263877386085744568_n

Kvalitetsklubb

AHIL fotball jobbar mot å bli Kvalitetsklubb

Vi ønsker ha tydelige verdiar, auke kompetansen og etablere ryddige strukturar for å tilby aktivitet med kvalitet

AHIL fotball sin veg mot å bli ein kvalitetsklubb:

AHIL ønsker at flest mogleg barn og unge skal få gode fotballopplevingar. Ein forutsetning for dette er trivsel, tryggleik, meistring og utvikling. Aktiviteten skal settast i rammer kor alle opplever å bli sett. Gode planverk som er forankra i klubben er ein forutsetning for å lykkast med å skape god aktivitet

Aktivitet 100%

“Klubben som sjef” er eit begrep som skildrar ein godt organisert klubb med eit struktur som ikkje er personavhengig. Ein godt strukturert klubb som vil behalde og rekruttere frivillige er avhengige av gode ansvarsfordelingar, klare rolleskildringar og god økonomistryuring. 

Organisasjon 100%

NFF har ei rekke utdanningstilbod. Det er avgjerande at tillitsvalte får tilgang til den kompetansa som rolla krev. Betre kvalifiserte tillitsvalte gir betre fotballaktivitet for alle. Det er eit mål for NFF av utdanninga, så langt som mogleg, blir tilbudt i klubben sott nærmiljø. Ein kvalitetsklubb har riktig kompetanse i nøkkelrollene og føl opp dette.

Kompetanse 100%

Verdiarbeid er sentralt i NFF Kvalitetsklubb. Klubben sine verdiar og Fair Play skal prege all aktivitet i klubben. Trygge rammer er eit felles ansvar og ein Kvalitetsklubb skal kjenneteiknast av dette

Samfunn og verdiarbeid 100%

OM AHIL FOTBALL

AHIL Fotball har spelarar frå Bulandet, Atløyna, Askvoll, Olset, Vårdal, Holmedal, Rivedal, Stongfjord, Flokenes og Kvammen.

Askvoll IL og Holmedal IL slo seg saman i 1997 og har i dag 2 hovudidrettar. Fotball og handball. AHIL Fotball er ein breiddeklubb som har hatt god vekst de siste åra både på antal trenarar, spelarar, dommarar og i aktivitet på treningsfeltet. Med breidde i botn ønsker vi òg å tilrettelegge og utvikle for både spelarar og lag på eit høgt nivå.

AHIL i TAL

AHIL fotball er ein breiddeklubb som tilbyr fotball til folk i tilnærma alle aldre – vi vil at barn, unge og vaksne skal elske spele fotball. 

Vi ønsker og å ha eit fotballfagleg miljø i klubben for lagleiarar, trenarar og dommarar.
0
Barnelaga

Spelarar

0
Ungdomslaga

Spelarar 

0
Seniorlaga

Spelarar

0
Totalt AHIL fotball

Spelarar

0
%

Gutar

0
%

Jenter

0
Styret

Organisasjon

0
SU

Organisasjon

0
i andre utval

Organsisasjon

0
28 roller i AHIL fotball

Organsiasjon

0
%

Gutar

0
%

Jenter

Klubb kompetanse

AHIL fotball sitt kompetansemål

Trenarkompetanse er eit av NFF sine viktigaste satsningsområder. Dyktige trenarar er avgjerande for kvaliteten på aktivitetane. Ein god trenar er både ein god leiar, eit godt førebilde og har fotballfagleg innsikt. Ein kvalitetsklubb har satt utdanning av trenarar i system.

NFF har ei klar målsetting om å auke kravet til å ha gjennomført eit av delkursa i NFF Grasrottrenaren for trenarar i barnefotballen. AHIL fotball ønsker å utdanne alle sine leiarar, trenarar og lagleiarar i klubben. Vi er på god veg mot å nå våre mål om utdanning.

Grasrottrenar - del 1 for barnelag (6-12 år)
66.7%
Grasrottrenar - del 1 og 3 for ungdomslag (13-17 år)
83.33%
Fotballeiar (styret og SU)
61.54%

Sponsorar gjennom hovudlaget

Hovudsponsor AHIL fotball

Andre viktige samarbeidspartnarar