Anlegga våre

Her kjem meir informasjon om anlegga våre: kunstgrasbana på Skuleidrettsplassen i Askvoll og den ærbødige Hilvang.

Det vil og komme informasjon om anleggsgruppa som drifter dette.