Forebyggende

www.skadefri.no

AHIL anbefalar alle om å klikke seg innpå www.skadefri.no. Her er det mykje vi kan lære. Vel idrett fotball, så kjem det opp fleire underkategoriar. Det er mange videoar som syne øvingar som kan nyttast til oppvarming, og øvingar som kan være skadeforebyggande eller til opptrening etter ein skade.

Sjå og på plakaten “spilleklar” på knappen under. Her er gode oppvarmingsøvinga vist. 

På nettsida www.skadefri.no kan ein velge kroppsdel og finne øvingar knytta til kvar kroppsdel i tillegg til videoar og dokument som skildra korleis behandle skader.

Gode tips til ankeltaping finner du under.