Fotballforsikring

Informasjon om Fotballforsikringa

Sist oppdatert 23.04.2021

Relevante lenkar

Fotballforsikringa er ei kollektiv forsikring framforhandla av NFF

Medlem i AHIL Fotball er dekka av fotballforsikringa så fremt dei har betalt medlemskontigent og treningsavgift til klubben. 

Generelt.

  1. Fotballforsikringa 2021 gjeld frå fra og meg 1 mars 2021 til og med 28 februar 2022.
  2. All kommunikasjon vedrørande fotballforsikriinga vil være elektronisk.
  3. Forsikringsbevis- og vilkår finn du på www.fotballforsikring.no

Forsikring av barn 0-13 år (NIF si  Barneidrettsforsikring)

  1. Gjensidige  Forsikring er Noregs Idrettsforbund sin sarmarbeidspartnar
  2. Barneidrettsforsikringa gjeld opp til den dagen spelaren fylle 13 år
  3. Barneidrettsforsikringa er inlemma i skadetelefonen
  4. Kravet for å være dekka av Noregs Idrettsforbund si Barneidrettsforsikring er blant anna at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av eit idrettslag eller klubb.

Klubbforsikringa 13-19 år

Forsikringspremien for aldersklassen 13-19 år må være betalt av klubben innan fastsatt frist,  og spelarane må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og Kommunikasjonssystem (FIKS) for inneværande sesong.

Lagsforsikring senior

Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt av klubben innen fastsatt frist og spelerane må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Klubbforsikringa gjeld ikkje ved deltaking hjå private aktøra

Det er verdt å notere seg at fotballforsikringa gjennom klubb og NFF ikkje dekker skade som inntreff ved deltaking på trening arrangert av private aktørar. Spelaren som deltek der må ha eiga forsikring utanom.

Spelarar utan gylding forsikring:

– er ikkje forsikra.

– er ikkje trene- eller speleberettiga.

– har ikkje tilgang til skadetelefonen.

Alle klubben sine aktive registrerte (i FIKS) trenarar, leiarar og dommarar er dekka av grunnforsikringa.

Det er tilbod om utvida forsikring som ein kan bestille for spelarar og dommarar i alle aldersgruppe via eige skjema på www.fotballforsikring.no

Fotballforsikring.no

Nyttig info om forsikring og skademelding

Kva som er det rette gjere for kvar situasjon er ikkje god å seie.

Er du i stuss, så ringer du Idrettens Skadetelefon og melder fra. Ved eventuelle seinskalder så er det viktig at skaden har vore meldt fra om.

Forsikring er nokså omfattande. Pass på medlemskontigent og treningsavgift, ta kontakt så finner vi ut av det saman!