Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb

AHIL fotball blei april 2021 sertifisert som Kvalitetsklubb

Vi ønsker ha tydelige verdiar, auke kompetansen og etablere ryddige strukturar for å tilby aktivitet med kvalitet

AHIL fotball er sertifisert som Kvalitetsklubb på nivå 1 etter NFF sine kriterier for god og effektiv klubbdrift, og kor sentrale roller og planer er etablert og forankra.

Kvalitetsklubb nivå 1  er bygd opp rundt områda aktivitet, organisasjon, kompetanse og sammfunn- og verdiarbeid.

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivå i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke heilskapen. Godt strukturerte klubbar tiltrekke seg frivillige og gir god grobotn for sunn barne- og ungdomsidrett.

NFF kvalitetsklubb 1 er bygga opp rundt 4 kjenerområder: Aktivitet, Organisasjon, kompetanse og samfunns- og verdiarbeid.