Lagleiar

AHIL si lagleiar side!

Hensiktet med denne lagleiar sida er å skildre korleis lagleiarrolla i barne- og ungdomsfotballen skal utøvast i AHIL fotball, samt avskrekke rolla. Dei same prisippa for lagleiing vil òg gjelde for seniorfotballen så langt det høvet.

Ved å følgje denne planen og prisippa som den skildra, so sikrar ein laget ei drift ihht til klubbkrav, folkeskikk og NFF sine vedtekte og retningslinjer for fotballklubbar.

På enkelte område er det viktig at alle årgangar bli leia på ein heilskapleg måte, men kvar årgang har imidlertidig sine særeigenheita som tilseie at dei ønske å gjennomføre aktivitetane på ein måte som høve for dei. 

Årgangen skal sørgje for at aktivitetane blir gjennomfør ihht gjeldande planer – veiledar for lagleiar, sportsplan og i tråd med Fair Play reglement i klubb og krets.

Veiledar for lagleiarar blir revidert kontinuerleg, men med ein hovudrevisjon før kvar sesong. Gjeldande revisjon er alltid den som er tilgjengeleg på AHIL fotball sine heimesider.

Her er nokre relevante dokument:

Det er ikkje skummelt å være lagleiar for eit lag i AHIL foball.

I SU sit Ann Kristin Ask som er kontaktperson for lagleiarar, ho er etter kvart blitt ei svært dreven lagleiar og har svar eller råd om det meste.

I tillegg er det fleire lagleiarar og personar i styret ein kan kontakte om det skulle oppstå spørsmål eller situasjonar.

Saman finn vi ut av det meste. Som lagleiar så prøver ein gjere so godt ein kan, blir det ikkje optimalt så lærer ein av det slik det blir optimalt neste gong.