Bli medlem i AHIL fotball

Bli medlem i AHIL fotball

For å være spelar for AHIL fotball så må ein være medlem av Askvoll og Holmedal IL kor ein betalar medlemsavgift. 

Satsane for medlemskontigent er som følger: 

  • Familie 350 kr/år.
  • Vaksen 250 kr/år.
  • Barn 150 kr/år.

Treningsavgifta frå AHIL fotball sine medlemmar utgjer eit viktig årleg bidrag til fotballklubben si drift. 

Treningsavgifta er med på å finansiere utgifter som AHIL Fotball har til påmelding av lag, drift av baner, kjøp av utstyr og dommarar med meir. Betaling kan gjerast på to måtar; anten ved å logge inn på Min Idrett og betale med bankkort, eller ved å betale tilsendt faktura med KID.

 

Slik melder du deg inn som medlem i AHIL via min idrett!

Treningsavgift:

Miniputt (6-9år) – 500 kr

Lillegut/jente (10-12år) – 750 kr.

Smågut/jente (13-14år) – 1000 kr.

Gut/jente (15-17år) – 1250 kr.

Senior i arbeid – 2000 kr

Senior (elev/student) – 1500 kr

Senior halv sesong – 1000 kr

Søskenrabbat vert gjeve til yngre søsken og gjeld for aldersbestemte lag.

Halv sesong = 50% av treningsavgifta.

Inkluderingsfond

For nokon kan medlemskontigent og treningsavgift være ei hard utgift.

Sjølv om AHIL fotball er avhengige av inntektene treningsavgifta gir, så ønsker vi å ha alle med.

Ved å betale treningsavgift og medlemskontigent

Ved å betale treningsavgift og medlemskontigent vil ein: