Resten av AHIL

AHIL er meir enn kun fotball. Nedanfor vil finne kort info om dei resterande undergruppene.

Nettstaden til hovudlaget, kor Tommy Veberg er leiar, finn du her

I tillegg til gruppene du finner under, så er det fleire aktivitetar: skyting, dans, kulturskule, ballett og barnas turlag.

AHIL fotball ønsker at alle barn og unge skal være allsidig aktiv. Vi klarar ikkje ta hensyn til alle aktivitetane i Askvoll, men vi prøvar så godt vi kan å legge opp til at handball og fotballtreningar ikkje krasjar med kvarandre for same årstrinna, samt at miniputtfotballen ikkje trenar då det er barneidrett eller minihandball. Det er mange meiningar rundt dette, men slik er det.

Når det er sagt er det og eit stort press på treningstidene på kunstgrasbana. Her må vi ta hensyn til kampdagar, treningstidene til andre undergrupper, treningstidene til andre lag for å få trenarkabal til å gå opp, busstider til Kvammen og ferjetider til Atløy og Bulandet – så det er ikkje alltid det blir perfekt.

Hands

AHIL Handball

I Askvoll har handballen alltid stått sterkt, og det har vore mange gode lag. I år er det aktivitet frå minihandballen i 1-2 klasse til G16.

Leiaren for handballgruppa er Synnøve Rivedal

Utsikt

AHIL Trim og orienteringsgruppe

Denne gruppa består av ein gjeng spreke damer og herrer.  Er du interessert i å vete meir, ta kontakt med Dag Tore Mjåseth, John Lien eller Gustav Skaar.

Hands

AHIL Volleyball

Lita gruppe med varierande aktivitetsnivå. Er du interessert, ta kontakt med Øystein Helle eller Astri Rege.

Vått

AHIL padleklubb

Aktiv gruppe i det våte element! Ta kontakt med Odin Hestholm Jørn Magne Larsen eller Roger Kløvtveit for meir info

Ung

AHIL Barneidrett

På vinterhalvåret er det barneidrett i hallen. Denne gruppa er det Stine Rørvik som er leiar for. 

Dette er eit tilbod ein har frå førskule til fjerde klasse.

Snø

AHIL Skigruppe - Rivedal skiløype

I Rivedal sørger Aleksander Ask og Trine Rivedal for at det er forhold til å kunne bli den neste Oddbjørn Hjelmeseth.

Alt dette er dugnadbasert.

Andre aktiviteter for barn og unge i området vårt

Meir snø

magnusbakken

I Magnusbakken føregår det high-tech aking i ein meget tilrettelagt bakke. Lys er kome opp og er det snø står kakaoen på kok.

Alt dette er dugnadbasert.

Ute

Barnas turlag og ung askvoll

Evelyn Vågane er kontaktperson i Barnas Turlag og Ung Askvoll, som er ein del av Indre Sunnfjord DNT.

Dei arrangerar artige overnattingsturar, refleksturar, grilling og “kom deg ut” dagen.

Kjempeinitiativ som får folk opp av sofaen og ut. Kjekt og sosialt! 

Matauk

Askvoll jakt- og fiskelag

I Askvoll kommune er det eit svært aktivt Jakt- og Fiskelag. 

Her er det skytetrening, friluftsliv, jakt på storvilt, jakt på småvilt, fellefangst, fiske og leirdueskyting og sikkert mykje mykje meir.

Låne

BUA askvoll

Hos BUA Askvoll kan du låne fritidsutstyr heilt gratis!
 
Sentralen ligg i ekspedisjonsbygget på kaia i Askvoll sentrum.
 
For å låne utstyr kan må du registrere deg på her.  Der kan du gjere deg kjend med retningsliner, utstyr og opningstider. 
 
Ta kontakt med Arve Åsnes dersom spørsmål.

Saknar de ei gruppe her, ta kontakt med kristoffer med info til gruppa.