Rekrutteringsansvarleg

Har du spørsmål til kva tilbod det er i AHIL-fotball, ta kontakt med oss!

Sara Marie Sund

Rekrutteringsansvarleg

TLF: 

E-post:

Evelyn Vågane

Rekrutteringsansvarleg

TLF:

E-post: 

Klubben skal ha ein plan som skildra korleis vi rekrutterar nye årskull med spelarar, og korleis spelarane blir tatt i mot og gitt eit likeværdig tilbod

Innspel - ta kontakt!

Rekrutteringsplan

Barnehage

Informere eldste kullet i barnehager i Askvoll og Holmedal om tilboda i AHIL fotball

Arrangere første trening

I samarbeid med trenarar, invitere til første trening. Bollar og saft til spelarar, kaffe til foreldre. Svare på spørsmål foreldre måtte ha og komme med informasjon. 

Flyktning koordinator

Ha dialog med kommunen sin flyktning koordinator og informere om klubben sine tilbod, kontaktpersoner, treningstider og utstyr.  

Inkludering

Informere om klubben og kommunen sine inkluderingstilbod.

Ny-tilflytte

Kontakte ny-tilflytte og informere om tilboda i AHIL fotball.

Evaluering

Evaluere klubben sin rekruttering kontinuerleg.