Spond

I AHIL fotball bruker man Spond som kommunikasjonsplattform, samt for å registrere oppmøte.

Her har ein kommunikasjoin mellom lagleiar, trenar, medlem, foreldre. Alt på ein stad. 

Trenaren ser kor mange som kjem på trening, og kan lettare planlegge treninga basert på dette – samt vi er godt rusta i tilfelle eventuell smittesporing. 

Spond er noko vi skal bruke i AHIL fotball.

Enkelt å sjå kven som deltek

Med barnegrupper er det enkelt å sjå kven som deltek, og om foreldre følgjer.

I barnegrupper kan foreldre svare på vegne av barna. Dersom mor svarar får arrangør beskjed om kva barn som kjem, og far får beskjed at mor har svart. Det er også enkelt å dele innlegg, samt starte gruppesamtaler med både barn og foreldre.

Les meir om dette her

Ingen må ha appen

Spond invitere på SMS, e-post og push-melding.

Alle kan motta og svare på arrangement og innlegg, utan å ha appen. Legg til personar med mobilnummer og epost, og Spond tek seg av utsendingar av SMS, e-post eller push-meldingar.

Store grupper og små undergrupper

Med undergrupper kan du dele opp gruppene i fleire mindre grupper. Perfekt for årslassar. Det er enkelt å flytte på medlemma på tvers av undergruppene, og eit medlem kan være med i fleire undergrupper samtidig. Les meir her

Fungerar på alle plattformer

Ta kontakt med trenar eller lagleiar om å få bli invitert inn i rette spond gruppa.

Er du trenar eller lagleiar og ikkje får til SPOND, ta kontakt med Ann Kristin i SU.