Sportsleg Utval

Kven er vi?

Dan Ørjan Bauge

Sportsleg leiar

Mobil: 97 08 56 90

E-post: dan.bauge@hansencx.com

Ann Kristin Torsheim Ask

...

Mobil: 

E-post: 

Andreas Rivedal

....

Mobil: 

E-post: 

Øyvind Undertun

...

Mobil:

E-post: 

Våre oppgåver

Sportsplan

Vi reviderer sportsplanen og formidler innhaldet i denne til trenere og spelere.

Hospitering

Hospitering i AHIL skal godkjennast av SU.

Trenere

Vi bidreg med trenerrekruttering og godkjenner trenere.

Mandat

SU har mandat til å ta beslutningar om sportslege spørsmål

Sportsleg utfordringer

Ta kontakt med oss om det er noko. Vi hjelper til med konfliktløysing og tilrettelegging.

Styrande organ

SU er det organen som ser til at aktivitetene skjed i tråd med sportsplan og NFF sine retningslinjer.

Ytterlegare funksjonar

Erik Strømmen

Dommarkontakt og dommaransvarleg

Er du interessert i å dømme? Dømmer du og trenger veiledning eller støtte? 

Ta kontakt med Erik

TLF 90 93 06 54

E-post: erik.strommen@enivest.net

Siv Tønder

Kvinnekontakt og Fair Play ansvarleg

Siv Tønder er kvinnekontakten vår i klubben.

TLF:  40 24 68 29

E-post: sivtonder@gmail.com

Tor Erik Selvik

Anleggsansvarleg og materialforvaltar

Er det noko vedrørande anlegg eller utstyr/drakter , så er Tor Erik personen å kontakte.

TLF: 90 10 31 89

E-post: torerik1990@hotmail.com

Lukas Bauge

Baneansvarleg Hilvang

TLF:

E-post: 

Håkon Solheim

Baneansvarleg Skuleidrettsplassen

TLF:

E-post: 

Guro Mjanger

Politiattest ansvarleg

Alle tilknytta barn og unge i AHIL skal ha framvist politiattest.

TLF: 99 25 80 47

E-post: guro@mjanger.no