Styret

Kven er vi?

Kristoffer Helle

Styreleiar

TLF: 95 24 19 54 

E-post: helle_kristoffer@hotmail.com

Tor Erik Selvik

Nestleiar

TLF:

E-post: 

Aina V. Heggøy

Kasserar

TLF:

E-post: 

Siv Tønder

Styremedlem

TLF:

E-post: 

Guro Mjanger

Styremedlem

TLF:

E-post: 

Kva vi gjer

Klubb og strategiarbeid

Lede klubben sine mål- og strategiarbeid, og foreta ein kontinerleg strategisk oppfølging av rammene.

Økonomi

Ha økonomisk kontroll og leie drifta.

Organisasjon

Sørge for riktig organisering og styresamansetning - sørge for at det er effektive underutval.

Lover og normer

Sørge for at vi følge lover og regler gitt av NFF og idretten forøvrig. Representere klubben utad.