Treningstider Skuleidrettsplassen 2020

Kampar har prioritet. Treningar skal avsluttast 15 min før kamp, og området skal klargjerast til kamp. For G/J 13-14, 15-17 og seniorlag skal trening avsluttast 30 min før kamp, og området klargjerast til kamp.